Hàng Đã Bán

Showing 1–12 of 15 results

Đĩa mềm 3M

No rating
Có sẵn 0 sản phẩm. Đĩa mềm 3M 10 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng cho nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách hàng trả phí) Thanh toán 100% trước khi chuyển hàng.
320.000 VNĐ
Hết hàng
Compare
Đĩa mềm EMTEC 50 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách trả phí) Thanh toán 100% trước khi ship.
1.750.000 VNĐ
Hết hàng
Compare
Đĩa mềm IMATION – 2HD – 1.44MB. 50 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng cho nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách hàng trả phí) Thanh toán 100% trước khi chuyển hàng.
1.600.000 VNĐ
Hết hàng
Compare
Đĩa mềm IMATION – 2HD – 1.44MB. 30 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng cho nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách hàng trả phí) Thanh toán 100% trước khi chuyển hàng.
960.000 VNĐ
Hết hàng
Compare
Có sẵn 0 sản phẩm. Đĩa mềm IMATION 30 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng cho nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách hàng trả phí) Thanh toán 100% trước khi chuyển hàng.
960.000 VNĐ
Hết hàng
Compare
Đĩa mềm MAXELL – 2HD – 1.44MB. 30 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng cho nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách hàng trả phí) Thanh toán 100% trước khi chuyển hàng.
1.050.000 VNĐ
Hết hàng
Compare
Đĩa mềm MAXELL – 2HD – 1.44MB. 30 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng cho nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách hàng trả phí) Thanh toán 100% trước khi chuyển hàng.
1.050.000 VNĐ
Hết hàng
Compare
Đĩa mềm OFFICE DEPOT – 2HD – 1.44MB. Bán lẻ 24 cái. Giá áp dụng cho nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách hàng trả phí) Thanh toán 100% trước khi chuyển hàng.
22.000 VNĐ
Hết hàng
Compare

Đĩa mềm SONY

No rating
Đĩa mềm SONY 10 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng cho nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách hàng trả phí) Thanh toán 100% trước khi chuyển hàng.
350.000 VNĐ
Hết hàng
Compare

Đĩa mềm SONY

No rating
Đĩa mềm SONY – 2HD – 1.44MB. 50 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng cho nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách hàng trả phí) Thanh toán 100% trước khi chuyển hàng.
1.700.000 VNĐ
Hết hàng
Compare

Đĩa mềm TDK

No rating
Đĩa mềm TDK – 2HD – 1.44MB. Giá áp dụng cho nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách hàng trả phí) Thanh toán 100% trước khi chuyển hàng.
1.600.000 VNĐ
Hết hàng
Compare

Đĩa mềm TDK

No rating
Có sẵn 0 sản phẩm. Đĩa mềm TDK 10 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách trả phí) Thanh toán 100% trước khi ship.
320.000 VNĐ
Hết hàng
Compare

Showing 1–12 of 15 results