Shop

Showing 1–12 of 34 results

Có sẵn 3.000000 sản phẩm. Đầu đọc đĩa mềm USB Mới hoặc đã qua sử dụng. Giá áp dụng nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách trả phí) Thanh toán 100% trước khi ship.
450.000 VNĐ
Thêm vào giỏ
Compare

Đĩa mềm 3M

No rating
Có sẵn 0 sản phẩm. Đĩa mềm 3M 10 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng cho nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách hàng trả phí) Thanh toán 100% trước khi chuyển hàng.
320.000 VNĐ
Hết hàng
Compare
Đĩa mềm EMTEC 50 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách trả phí) Thanh toán 100% trước khi ship.
1.750.000 VNĐ
Hết hàng
Compare
Có sẵn 0.000000 sản phẩm. Đĩa mềm FUJIFILM 50 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách trả phí) Thanh toán 100% trước khi ship.
1.750.000 VNĐ
Hết hàng
Compare
Có sẵn 0.000000 sản phẩm. Đĩa mềm FUJIFILM 10 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách trả phí) Thanh toán 100% trước khi ship.
700.000 VNĐ
Hết hàng
Compare
Đĩa mềm IMATION – 2HD – 1.44MB. 50 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng cho nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách hàng trả phí) Thanh toán 100% trước khi chuyển hàng.
1.600.000 VNĐ
Mua hàng
Compare
Đĩa mềm IMATION – 2HD – 1.44MB. 30 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng cho nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách hàng trả phí) Thanh toán 100% trước khi chuyển hàng.
960.000 VNĐ
Mua hàng
Compare
Có sẵn 0 sản phẩm. Đĩa mềm IMATION 30 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng cho nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách hàng trả phí) Thanh toán 100% trước khi chuyển hàng.
960.000 VNĐ
Hết hàng
Compare
Có sẵn 0.000000 sản phẩm. Đĩa mềm IMATION 30 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách trả phí) Thanh toán 100% trước khi ship.
1.050.000 VNĐ
Hết hàng
Compare
Đĩa mềm MAXELL – 2HD – 1.44MB. 30 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng cho nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách hàng trả phí) Thanh toán 100% trước khi chuyển hàng.
1.050.000 VNĐ
Hết hàng
Compare
Đĩa mềm MAXELL – 2HD – 1.44MB. 30 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng cho nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách hàng trả phí) Thanh toán 100% trước khi chuyển hàng.
1.050.000 VNĐ
Hết hàng
Compare
Có sẵn 0.000000 sản phẩm. Đĩa mềm MAXELL 30 cái/hộp nguyên seal. Giá áp dụng nhận hàng tại shop. Ship toàn quốc (khách trả phí) Thanh toán 100% trước khi ship.
1.050.000 VNĐ
Hết hàng
Compare

Showing 1–12 of 34 results